İthal uskumrunun Türkiye’deki sektörel gelişimi

Dünya sularından sularımıza göç ederek burada da tanınan, dünyada önemli ithalat ve ihracat kalemlerinden biri olan uskumrunun Türkiye’de yeterli stok miktarı olmaması sebebiyle ithal olarak her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. 

Atlantik Okyanusu orijinli bu balığın en büyük üreticileri AB, Norveç, İzlanda, Faroe adaları ve son zamanlarda balığın yön değiştirmesiyle birlikte bu gruba dahil olan Grönland’dır. Bu ülkeler ICES tarafından kotalar dâhilinde avlanarak dünya çapında satış yapmaktadır. Balığın en lezzetli olduğu zamanda sularına girmesi sebebiyle Norveç, Türkiye’ye kaliteyi garanti etmektedir. Aynı zamanda, bir EFTA ülkesi sebebiyle gümrük vergisi, toplu konut fonu gibi vergiler ödenmemekte, sadece KDV ödenmektedir.

Türkiye’nin son 6 yıllık uskumru sürecine baktığımızda bazı dalgalanmalar olduğunu görmekteyiz. Geçmiş yıllara oranla 2012 haricinde özellikle son 2 yılda Norveç’ten yapılan uskumru ithalatının artmış olduğunu görüyoruz.

Aşağıdaki grafikte görülebileceği gibi 2007 ’den beri artan bir seyir izleyen süreç, 2008’de kısmi düşüş olsa da 2009’dan itibaren tekrar artışa geçmiştir. 2010 yılında Türkiye’ye yapılan ihracattaki artış ciddi bir şekilde göze çarpmaktadır. Bunun sebebi, bir önceki yıl Norveç’in, AB sularında avlayamadığı uskumruların 2010 yılında avlanmasıyla beraber ortaya çıkan kota artışıdır. (250.000 ton) Arz fazlalığıyla beraber fiyatlar da çok yüksek seviyelere ulaşmamıştır.

Bir sonraki yıl olan 2011 incelendiğinde, Türkiye ithalatının 2010’a göre daha az miktarda ve fiyat bazında daha yüksek seyirde olduğunu gözlemlemekteyiz. 2011’de Japonya’da meydana gelen büyük deprem Uskumru piyasasını etkilemiş olup, fiyatlardaki çizgi 2012 başında da yüksek seyretmeye devam etmiştir.

2012 süreci hala devam etse de, Eylül dönemi ile başlayan yeni sezonun fiyatları önceki yıla göre daha düşüktür. Ayrıca Türkiye’de bu sene yerel avcılığın özellikle palamutun beklenenden yüksek düzeyde olması, ithale olan talebi etkilemiştir. Ancak bu durum uskumruya olan talebi durdurmamakta ve uskumrunun her zaman tercih edilebilen bir ürün olduğunu göstermektedir.

Arşive gitmek için tıklayınız

Paylaş: